Priser & avtal

Priset för din totala elleverans består av två delar; ett elhandelspris och ett elnätspris. Skurups Elverk har bara ansvar för elnätspriset. Elhandelspriset beror på vem du har valt elhandelsleverantör. Om du är fastighetsägare och inte redan är ansluten till elnätet, måste du också betala en anslutningsavgift till elnätet.

Elnätspriset baseras på två avgifter

Elnätspriset, som du betalar till oss på Skurups Elverk, är delat i en fast avgift beroende av hur stor huvudsäkring du har (exempelvis 16 A, 20 A eller annan) och en rörlig överföringsavgift som är knuten till din elanvändning i kWh. Den rörliga avgiften baseras på din verkliga elanvändning, avläst från din elmätare.

Tänk på att

  • Din elräkning förändras beroende på hur kallt eller varmt det varit under året (elvärme). Du får en högre elräkning på vintern och en lägre på sommaren.
  • Ytterligare en frys (eller annan eldriven hushållsapparat) ökar ditt elanvändande.
  • Nya hushållsapparater har i allmänhet mycket lägre elåtgång än gamla sådana.

Vi fakturerar din elnätsavgift varje eller varannan månad beroende på hur stor din förbrukning är. På samma faktura kan det också förekomma elhandelsavgift från Skurups Energihandel, vatten- och avloppsavgift samt bredbandsavgift, om du har dessa tjänster från oss.

Det är ni som kund som fritt väljer elhandelsföretag. Om ni ej gör ett aktivt val vid inflyttning hanterar vår anvisningsleverantör Skurups Energihandel. Detta kan ni ändra när ni vill.
Anslutningsavgift betalar fastighetsägare som nyansluter en fastighet inom Skurups Elverks nätområde. Denna avgift är också beroende av hur stor huvudsäkring du väljer.

Energiskatt

Riksdagen har tidigare beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska debiteras av elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Dina elkostnader består av tre delar

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består dels av en energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 39,2 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom tillkommer moms med 25% som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Momsen betalas alltså både på avgiften till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

I elnätsprisets fasta del ingår också statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 54,65 kronor för lågspänningskunder och 3904 kronor för högspänningskunder (exkl moms) per år*.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi till Skatteverket. När det gäller elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter finns mer info på Elsäkerhetsverkets hemsida.

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2023.  

 

 

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?