Elinstallation

Skurups Elverk har som ledningsägare och koncessionsinnehavare ansvar för elnätet inom koncessionsområdet i Skurups tätort. Alla ändringar eller nyanslutningar skall enligt lag utföras av auktoriserad installatör eller företag med egenkontrollprogram, som skall anmäla dessa till koncessionsinnehavaren.

Privatpersoner

Som privatperson utan behörighet får du göra vissa elarbeten själv, som till exempel byta en trasig propp/säkring, återställa automatsäkring, byta glödlampor, reparera och byta ut trasiga skarvsladdar. Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida. 

En felaktig installation kan vara livsfarlig och kan dessutom orsaka brand. Anlita därför alltid en elinstallatör, om du känner dig osäker.  För exempelvis fast installation, installering av golvvärme, byte av ojordat vägguttag mot jordat, förläggning av kabel i mark måste du anlita en auktoriserad installatör.

Elinstallatörer

Elinstallationsarbeten som förändrar förutsättningarna för den befintliga anslutningen eller nätavtalet skall föregås av en föranmälan. Tänk på att skicka in anmälan i god tid innan planerat startdatum. Exempel på ärende är installation av solceller, säkringsändring, flytt av kabel, flytt av elmätarens placering.

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?