Egen elproduktion

Mikroproduktion avser anläggningar som levererar el hemma hos dig för din egen räkning och kanske utöver detta till andra. Anläggningen får inte ha större produktionskapacitet än 63 Amperé (43,5 kilowatt). Som solcellsägare måste du momsregistrera dig om ersättningen för din sålda överskottsel överskrider 30 000 kr per år, meddela då ägaren av anläggningen till Skatteverket.

Läs på innan

Skurups Elverk tillåter anslutning av mikroproduktionsanläggningar utan kostnad i ditt ordinarie elabonnemang. Installationen måste utföras av en behörig installatör och anmälas till Skurups Elverk innan idrifttagning. Stickkontaktsanslutning är inte tillåten. Det är mycket du behöver tänka på innan du beslutar att genomföra en utbyggnad. Skurups Elverk hjälper dig här med några tips och länkar.

Checklista

  1. Välj teknik och begär offerter (vindkraft, solceller, vattenkraft eller annat).

  2. Behövs bygglov? Kontakta kommunen.

  3. Räcker din befintliga elanslutning för produktionskapaciteten? Kontakta Skurups Elverk.

  4. Anslutningsvillkor? Kontakta Skurups Elverk.

  5. Behörig installatör måste göra den elektriska installationen.

  6. Momsregistrering? Kontakta Skatteverket.

  7. Ersättning för producerad elenergi? Kontakta elhandlare.

  8. Ekonomiskt bidrag? Kontakta Länsstyrelsen.

 

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?