Aktuellt

Här nedan presenterar Skurups Bredband aktuella händelser och planer.

2020-10-14
Tyvärr har vi inget nytt att meddela om den pågående förrättningen i Katslösa och Trunnerup.
Vi har efterfrågat svar, men får beskedet att vi får invänta svar från Mark och Miljödomstolen. Vi hoppas på att vi snart får ett positivt svar.

2020-10-02
Vi kommer inom kort skicka brev till alla dem på landsbygden som ännu inte beställt fiber, att vår stöd-medels period går ut till nästa år, så vill man få fiber till priset vi har idag ska man senast beställa 2020-11-30. Därefter höjs priset som startar på 35.000 kr.

2020-10-01
Vi fortsätter med att efteransluta på landsbygden en andra runda.
Just nu är vi i Östra och Västra Vemmenhög, Grönavall och Lindby.

Likaså i tätorterna efteransluter vi för fullt till dem som beställt fiber.

2020-09-07
Onsdag den 9 september mellan klockan 09:00-11:00 kommer vi ha servicearbete vilket drabbar våra IP-TV kunder.

2020-05-18
Vi har en avgrävd fiber-kabel utanför Mossby vilket drabbar ca 12 fiberkunder. Vi arbetar på att åtgärda felet så fort som möjligt.

2020-05-15
Tisdagen den 19 maj mellan kl 00.00-06.00 kommer vi har ett avbrott pga service arbeten på överliggande nät, vilket drabbar IPTV-tjänsterna i öppna nätet och brednadstjänsterna i koax kabel-tv-nätet.
Detta gäller inte Bredband och kabel-tv via fiber.

2020-04-28
Vi vet att många i området Trunnerup och Katslösa har frågor om när utbyggnaden av fiber kan fortsätta och vi har skickat ut brev till alla som beställt och informerat dem om vad som pågår i den pågående förrättningen. Status just nu är att vi fortfarande väntar svar från Mark och Miljö-domstolen.

2020-01-31
Vi har ett kabelbrott vid Folkets Park i Skurup vilket drabbar kunder både fiber och kabel-tv-nätet.
Felsökning pågår och åtgärdas snaras möjligt.

2020-01-14
Vi har nu passerat 3000-inkopplade nöjda fiberkunder.

2020-01-13
Alla är välkomna till Informationsmöte om fiberbredband som hålls den 21 januari i Rydsgårdshus kl. 18.30 och 22 januari i Skivarps församlingshem kl 18.30.
Vi informerar bland annat om 5G och om varför man behöver ett kraftfullt bredband, och där ges tillfällen att ställa frågor.
Föranmälan senast 20 januari på telefon 0411-536100 eller mail: skurupsbredband@skurup.se. Välkomna !

2020-01-02
Från och med 1/1-2020 höjer vi priset på fiber till konsument med befintligt TV-kabelnät, från 7.500 kr till 9.500 kr.
 
2019-11-25
Vi närmar oss nu 3000 anslutna fiberkunder.
 
2019-11-22
Inget nytt att meddela ang Trunnerup och Katslösa då frågan fortfarande ligger hos Mark och Miljödomstolen.
 
2019-10-25
Telia stänger ner Koppar-nätet på landsbygden med start 2020-11-30.
Telia uppmanar sina kunder om att säkra sig en snabb, robust och säker uppkoppling, baserad främst på fiber nätet. Västra Vemmenhög med omnejd är det område som Telia först stänger ner sitt koppar-nät på. 
 
2019-09-25
Vi inväntar fortfarande svar från Mark och miljödomstolen i pågående förrättning Trunnerup och Katslösa.
 
2019-09-24
Vi kommer from 1/1-2020 höja priset för fiber till dem som idag har Kabel-tv-konvertering.
Från 7.500:- till 9.500:-
Vi skickar därmed ut brev till alla dem som ännu ej har beställt fiber genom Skurups Bredband.
 
2019-09-10
Torsdag den 19 september har vi Öppet Hus om det Smarta Skurup med hjälp av IoT "Internet of Things" och LoRaWan. 
Tid och Plats: Folkets Park Kl. 13.00-16.00
Anmälan till: skurupsbredband@skurup.se
Mer info: Se länk under rubriken "Inbjudan till Öppet Hus"
 
2019-08-26
Vi har en avgrävd fiberkabel i Slimmingeområdet. Åtgärd är påbörjad.
 
2019-08-23
Skurups Elverk har nu svarat med ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande pågående förrättning i område Katslösa och Trunnerup och inväntar nu svar.
 
2019-08-07
För område Katslösa-1 och Trunnerup-1 får vi tyvärr meddela att Mark och Miljödomstolen mottagit en överklagan i den pågående förrättning med markägare i området. Detta innebär ytterligare förseningar av fiberutbyggnaden och förlängda handlingstider.
 
2019-06-14
Inkoppling av de första kunderna i Slimminge-1 projektet planeras till start i v27.
Man startar i västra delen av projektet.
 
2019-06-14
Skurups Elverk ingår samarbete med Blink Services och bygger därmed LoRaWAN i Skurups Kommun. Mer information kommer. Besök gärna http://blink.services
 
2019-06-13
Det kommer ske planerade servicearbeten av samtliga noder under 18-19-20 juni vilket kan ge driftstörningar framför allt på Kabel-tv via fiber samt Bredbandstjänster via kopparnätet.
 
2019-06-11
Med anledning av Länsstyrelsens beslut att förlänga stödperioden för Skurups Elverks fiberutbyggnad med ett år flyttar vi fram tidigare meddelat datum tills vidare för den högre anslutningsavgift för de fastigheter som ännu inte beställt sin per 2019-07-01.
 
2019-05-21
Vi kopplar nu in kunder i Hörte/Mossbystrand i den delen mot Hörte.
Det återstår en liten schaktsträcka mot Mossbystrand.
 
2019-05-20
Vi har påbörjat inkoppling av kunder i Solberga.
 
2019-05-17
Projekt Ramhult beräknas starta med schakten v.24
 
2019-05-03
Idag har vi 2500 inkopplade kunder.
 
2019-03-13
Idag stänger vi på Elverket kl 12.00 därefter befinner vi oss på Folkets Park i Skurup och Mässan som är mellan 14.00-19.00 dit alla är hjärtligt välkomna.
 
2019-03-08
Nu har vi fått en prel starttid för schakt i Slimminge-projektet och det är vecka 11. Projektet beräknas pågå under ca 7 månader tills att alla är inkopplade.
 
2019-03-08
På onsdag 13 mars kl 14.00-19.00 i Folkets Park i Skurup, är alla varmt välkomna till vår Mini-Mässa. Där har ni möjlighet att prata om allt som rör fiberverksamheten, tex. markfrågor, tjänster på din fiber mm.
 
2019-03-05
Vi har nu äntligen fått in tillräckligt med markavtal för att kunna starta projekt Slimminge och Ramhult och bygga de flesta anslutningarna.
 
2019-02-19
Onsdagen den 13 mars anordnar Skurups Elverk en Mini-Mässa i Skurups Folkets Park mellan kl 14-19. Mer info kommer.
 
2019-02-19
Idag har vi 2214 inkopplade kunder.
 
2019-01-28
Vi har nu börjat koppla in kunder i område Mossby.
 
2019-01-22
Idag har vi 2149 inkopplade och nöjda fiberkunder.
 
2019-01-15
Eftersom vi inte kommer vidare i förhandling med markägare i område Katslösa och Trunnerup, har vi nu skickat ärendet vidare till Lantmäteriet. Lantmäteriets handlingstid är ca 5 månader, vilket gör att vi inte kommer påbörja dessa två områden förrän tidigast hösten 2019.

Just nu bygger vi i:

- Efteranslutningar Lindby
- Efteranslutningar Grönavall
- Efteranslutningar Östra Vemmenhög
- Efteranslutningar V. Vemmenhög

 

Utbyggnad inleds inom kort:

Färdiga områden:

-Janstorp
-Kläggeröd
-Havberg
-Rydsgård
-Skurups tätort
-Bingsmarken
-Grönavall
-Östra Vemmenhög
-Västra Vemmenhög
-Skurup-Skivarp
-Skurup-Rydsgård
-Skivarp
-Abbekås-Öst
-Lindby
-Mossby
-Nöbbelöv
-Skivarp-Maholm
-Rydsgård-Kärleksstigen
-Solberga
-Hörte/Mossbystrand
-Slimminge
-Ramhult
-Hindberget/Rydsgård
 
Efteranslutningar i tätorter sker löpande.

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 61 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?