Rörligt pris - löpande

Rörligt pris - löpande, vänder sig främst till dig som inte vill binda dig för en längre period. 
Avtalstiden är löpande 3 månaders avtal med 1 månads uppsägningstid.

 

 

Konkurrenskraftigt pris

Rörligt pris - löpande, baseras på spotpriset i prisområde SE4 som säljs från Skurup upp till Varberg och Oskarshamn. Vår målsättning är att vi med ett konkurrenskraftigt pris, skall kunna förse våra kunder med el till rimliga priser. Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt.

Priset baserar sig på spotpriset i prisområde SE4

  • Priset för denna produkt är fastavgift, rörligtpris och till detta läggs kostnaden för SvK/balansansvar, elcertifikat samt vår marginal.
  • Fast avgift utgår månadsvis.
  • Du kan utan föregående uppsägning byta produkt hos oss eller välja annan leverantör med 1 månads uppsägning innan ert 3 månaders avtal löper ut.
  • Månadsfaktureras i efterhand, betalningsfrist 20 dagar.
  • Levereras med 100% förnybar el från, sol, vind, vatten eller biobränsle alternativt fossilfri produktion. 
  • Samfaktureras med Skurups Elverks elnätsavgifter samt bredbandsavgifter om du även har bredbandsanslutning från Skurups Elverk.

Förklaring rörligt elpris
När du jämför elavtal med rörligt pris är det två faktorer som påverkar ditt totala pris. Elhandelsbolagets påslag och priset för elcertifikatet. Om elhandelsbolaget justerar kostnaden för elcertifikatet månadsvis kan kostnaden vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris. Vi justerar vanligtvis priset för elcertifikat ca en gång per år. För att få en korrekt prisjämförelse måste du alltså ta med eventuella svängningar i andra bolags pris för elcertifikat för att se ditt totala rörliga månadspris. 

Årsavgift
Tänk på att du utöver priset per kWh även ska jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den för förvaltningsavgift, månadsavgift, administrativ avgift eller fakturaavgift. 

Generell information om våra produkter
Som tidigare nämnts sker leveranserna med el från 100% förnybar produktion eller fossilfri sådan. Vi anser det viktigt att ha en hög och tydlig miljöprofil. Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt för Rörligt pris - tidsbundet och för Fast pris.

Vår målsättning
Skurups Energihandels målsättning är att med ett konkurrenskraftigt pris och bra service, erbjuda aktiva elkonsumenter ett lokalt alternativ.   

Hjälp att teckna elavtal?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Postadress: Skurups Energihandel AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, skurupselen@skurup.se
Org. nr. 559225-4626

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?