Rörligt pris

SkurupsElen erbjuder inte tidsbundet elavtal.
Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden.  Priset förändras varje månad och består av inköpspris, påslag, årsavgift och moms.

Flexibelt pris som anpassas efter marknaden

Rörligt pris - är en produkt med rörligt/löpande har ett spotpris som beräkningsgrund. Du som aktivt vill påverka din elkostnad kan erhålla lägre priser om ett avtal tecknas. Produkten är geografiskt begränsad till prisområde SE4.

Produktbeskrivning
Rörligt pris - tidsbundet, är ett avtal på 1-3 år. Avtalet förlängs inte automatiskt, det är vårt ansvar att initiera förlängning när avtalstiden är på väg att gå ut. Om du efter avtalstiden inte vill förlänga avtalet men väljer att inte byta elleverantör får du fortsatt elleverans till prislistan Rörligt pris - löpande. 

Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt.

Priset baseras på spotpriset i prisområde SE4

  • Priset för denna produkt är fastavgift, rörligt pris och till detta läggs kostnaden för SvK/balansansvar, elcertifikat samt våra marginaler.
  • Fast avgift utgår månadsvis.
  • Du kan utan föregående uppsägning byta produkt till exempelvis ett Fast pris - tidsbundet hos oss men endast med längre eller lika lång bindningstid.
  • Elkostnaderna månadsfaktureras i efterhand, med betalningsfrist 20 dagar.
  • Du har alltid 14 dagars ångerrätt på ett undertecknat avtal, räknat från dagen för beställning.
  • Levereras med 100% förnybar el från, sol, vind, vatten eller biobränsle alternativt fossilfri produktion.
  • Samfaktureras med Skurups Elverks elnätsavgifter samt bredbandsavgifter om du även har bredbandsanslutning från Skurups Elverk.

Förklaring rörligt elpris
När du jämför elavtal med rörligt pris är det två faktorer som påverkar ditt totala pris. Elhandelsbolagets påslag och priset för elcertifikatet. Om elhandelsbolaget justerar kostnaden för elcertifikatet månadsvis kan kostnaden vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris. Vi justerar vanligtvis priset för elcertifikatet ca en gång per år. För att få en korrekt prisjämförelse måste du alltså ta med eventuella svängningar i andra bolags priser för elcertifikat för att se ditt totala rörliga månadspris. 

Årsavgift
Tänk på att du utöver priset per kWh även ska jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den för förvaltningsavgift, månadsavgift, administrativ avgift eller fakturaavgift. 

Generell information om våra produkter
Som tidigare nämnts sker leveranserna med el från 100% förnybar produktion eller fossilfri sådan. Vi anser det viktigt i vår framtida marknadsbearbetning att ha en hög och tydlig miljöprofil. Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt för Rörligt pris - tidsbundet och för Fast pris. Näringsidkare ombedes kontakta Skurups Energihandel för offert. Leverans sker fram till det i avtalet angivna slutdatumet. 

Vår målsättning
Skurups Energihandels målsättning är att med ett konkurrenskraftigt pris och bra service, erbjuda aktiva elkonsumenter ett lokalt alternativ.  

Hjälp att teckna elavtal?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. 

Postadress: Skurups Energihandel AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, skurupselen@skurup.se
Org. nr. 559225-4626

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?