Fast pris

På grund av en väldigt flukturerande elmarknad kan vi för närvarande inte erbjuda fastprisavtal. Priser publiceras så fort handeln stabiliseras igen.Med ett fast elpris är du skyddad mot eventuella prisökningar eftersom du vet vad elen kommer kosta dig under bindningstiden. Det är ofta bra för dig som har en större elförbrukning eller små marginaler i din budget. Vid tecknande av ett fastpris-avtal förbinder du dig att vara kund hos oss i 1-3 år. 

Tryggt med full koll på dina elkostnader

På grund av en väldigt flukturerande elmarknad kan vi för närvarande inte erbjuda fastprisavtal. Priser publiceras så fort handeln stabiliseras igen.
Fast pris - tidsbundet, är ett traditionellt fastprisavtal. Avtalet ger dig rätt att till ett förutbestämt pris förbruka din energi fritt. I 'Särskilda villkor' för fast elpris regleras att priset gäller för en volym som maximalt får avvika 25% från normalårsförbrukningen. Produkten är inte utformad för något annat ändamål än ge konsumenten ett förutsägbart elpris.

Produktbeskrivning
Fast pris - tidsbundet, vänder sig främst till dig som vill ha förutsägbara elkostnader. Det är ett tidsbundet avtal på 1-3 år. Avtalet förlängs inte automatiskt, det är vårt ansvar att initiera förlängning när avtalstiden är på väg att gå ut. Om du efter avtalstiden inte vill förlänga avtalet men väljer att inte byta elleverantör får du fortsatt elleverans till prislistan Rörligt pris - löpande.

Det fasta priset påverkas inte vid upp- och nergångar på elmarknaden eftersom priset är upphandlat i förväg. Kontakta vår kundtjänst för aktuellt pris. 
Din elkostnad kommer fortfarande att variera från månad till månad eftersom elförbrukningen varierar under året. Produkten inkluderar kostnaden för SvK/Balansansvar, elcertifikat samt vår försäljningsmarginal.

Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt.

Produkten finns endast för konsumenter i prisområde SE4

  • Fast avgift utgår månadsvis.
  • Du kan inte byta leverantör eller produkt under avtalstiden. 
  • Månadsfaktureras i efterhand, betalningsfrist 20 dagar.
  • Du har alltid 14 dagars ångerrätt på ett undertecknat avtal räknat från datum för beställning.
  • Levereras med 100% förnybar el från, sol, vind, vatten eller biobränsle alternativt fossilfri produktion.
  • Samfaktureras med Skurups Elverks elnätsavgifter samt bredbandsavgifter om kunden även har bredbandsanslutning från Skurups Elverk.

Förklaring fast elpris
När du jämför elavtal med fast pris lägger vissa elhandelsbolag på en elområdesjustering som varierar månad för månad. Denna justering påverkar ditt totala elpris. Hos oss tillkommer ingen elområdesjustering till ditt fasta pris. När en elområdesjustering tillkommer kan det fasta priset liknas vid ett rörligt eftersom du inte vet hur stor justeringen kommer att bli månad för månad. 

Årsavgift
Tänk på att du utöver priset per kWh även ska jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den för förvaltningsavgift, månadsavgift, administrativ avgift eller fakturaavgift. 

Generell information om våra produkter
Som tidigare nämnts sker leveranserna med el från 100% förnybar produktion eller fossilfri sådan. Vi anser det viktigt i vår framtida marknadsbearbetning att ha en hög och tydlig miljöprofil. Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt för Rörligt pris - tidsbundet och för Fast pris.

Näringsidkare ombedes kontakta Skurups Energihandel för offert. Leverans sker fram till det i avtalet angivna slutdatumet. 

Vår målsättning
Skurups Energihandels målsättning är att med ett konkurrenskraftigt pris och bra service, erbjuda aktiva elkonsumenter ett lokalt alternativ.  

Hjälp att teckna elavtal?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. 

 

 

Postadress: Skurups Energihandel AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, skurupselen@skurup.se
Org. nr. 559225-4626

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?