Frågor och svar

Vad är SkurupsElen?

Den el du beställer och får levererad av Skurups Energihandel AB.

Vad är Skurps Energihandel AB?

Det företag som säljer elen till dig och som ägs av Skurups Elverk AB som i sin tur ägs av Skurups kommun.

Vad är Skurups Elverk AB?

Det av kommunen helägda bolaget som äger och driver elnätet i Skurups tätort och äger och driver bredband i hela kommunen. Skurups Energihandel AB är ett dotterbolag till Skurups Elverk AB.

Vad innebär en anvisad leverantör?

Om du inte själv väljer elleverantör när din avtalstid går ut eller när du flyttar in i ett nytt elnät, får du elleverans från ditt elnäts anvisade elleverantör (enligt ellagen).

Vad innebär ett elavtal?

Ett elavtal är en överenskommelse med Skurups Energihandel om priset för den el du använder, årsavgift samt avtalslängd i tid.

Vad är elområden?

Sverige är uppdelat i fyra geografiska elområden. Priserna för din elleverans och elöverföring sätts separat, och är beroende av utbud och efterfrågan av el inom respektive elområde. Det är också beroende av elnätets kapacitet att transportera el mellan de respektive elområdena, och på så sätt jämna ut utbudet i förhållande till efterfrågan.

Vad innebär elnätsöverföring?

Detta anger hur mycket el som transporterats till din fastighet, via elnätet och styr hur mycket du ska betala till elnätsägaren (utöver månadsavgiften för ditt elnätsabonnemang).

Vad är elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift?

De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering, se förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Varför ska jag teckna avtal med Skurups Energihandel?

Skurups Energihandel är ett lokalt elhandelsbolag, i första hand ett för dig som bor i Skurups kommun. Intäkter och vinst från bolaget stannar i kommunen. Har du bredband och/eller bor inom Skurups Elverks elnätsområde får du en gemensam faktura för alla dessa nyttigheter.

Hur kan jag kolla min elförbrukning?

Gå in på "Mina sidor" på hemsidan hos den elnätsägare som du är ansluten till. Där kan du jämföra förbrukning med tidigare perioder och om tex du arbetar med att sänka din förbrukning.

Hur kan jag påverka min elförbrukning?

  • Minska användningen av handdukstorkar, golvvärme och infravärme.
  • Tilläggsisolera tak och väggar
  • Byt till elprodukter med lägre förbrukning som energiklassade vitvaror och LED-lampor
  • Byt till effektivare radiatorer med bättre värmeeffekt samt timers på elementen så att de sänker temperaturen när du inte är hemma
  • Förbättra husets isolering genom byte av ytterdörr och fönster
  • Installera timers på utelampor och belysning inomhus - Välj en mer energisnål uppvärmningsform

Vart kan jag få energi och klimatrådgivning?

Skurups kommuns energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfri och oberoende vägledning. Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri service från din kommun och en kommersiellt oberoende tjänst. Gå in på kommunens hemsida och sök på klimatrådgivning.

Jag vill göra egen el, hur gör jag?

Kontakta en seriös leverantör av exempelvis solceller men också en behörig installatör. Elinstallatören gör en föranmälan till Skurups Elverk. Skurups Elverk skickar en offert till dig och ett installationsmedgivande till elinstallatören. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning och gör sedan en färdiganmälan till Skurups Energi som byter din elmätare och därefter kan du starta din småskaliga produktion.

Kan jag få betalt för elen jag producerar?

För det överskott som din småskaliga produktion levererar ut på elnätet utöver din förbrukning betalar Skurups Elverk under vissa förutsättningar en nätersättning. Skurups Energihandel köper endast överskottsel från solceller, förutsatt att anläggningen är kund och har förbrukningsavtal med Skurups Energihandel AB. Prislistor för aktuell ersättning: Nätnytta och energiöverskott.

Vad är en fakturaperiod?

De dagar eller månaders energiförbrukning som din faktura är baserad på.

Vad är en elmätare?

Det är en apparat som sitter där du tar emot din el och som registrerar hur mycket el du förbrukar. Detta rapporteras både till elnätsägaren och elhandlaren. Elmätaren fjärravläses automatiskt och vi kan därför alltid skicka exakta elräkningar.

Vad innebär mätarställning?

Elmätaren fungerar ungefär som i en bils trippmätare, där totalt antal tillryggalagda kilometer hela tiden anges. Vi tar betalt för skillnaden i mätarställning mellan föregående och senast avlästa mätarställningen.

Vad är kWh och kW?

Watt är ett ögonblicksvärde av den effekt tex en lampa har. En kiloWatt (kW) är 1 000 W. En lampa på 100 W som som är tänd i 10 timmar medför att den har förbrukat en kilowattimme (kWh). Kilowattimmar är alltså ett mått på effekten (kW) per tidsenhet (h).

Vad innebär en slutfaktura?

Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett avtal.

Vilka avtal har jag?

Logga in på "Mina sidor" så kan du se dina avtal.

Postadress: Skurups Energihandel AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, skurupselen@skurup.se
Org. nr. 559225-4626

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?