Ångerrätt

Ett elavtal kan träffas på olika sätt. Om avtalet har ingåtts på distans (internet, brev och telefon) eller utanför företagets affärslokaler (försäljning på gator och torg, i köpcentrum och hemförsäljning) gäller Lagen om Distansavtal. I denna regleras ångerrätt för konsumenter. I korthet innebär ångerrätten att du som konsument har rätt att ångra avtalet inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Ångerfristen

Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är normalt 14 dagar.

När börjar ångerfristen löpa?

Ångerfristen börjar enligt Distansavtalslagen (2 kap, 12 §, tredje stycket) löpa den dag då avtalet ingås. För att ångerfristen ska börja löpa krävs att näringsidkaren ger konsumenten information om:

  • Under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt
  • Tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten
  • Var du kan vända dig för att ångra avtalet och hur du ska gå tillväga
  • Att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och var den finns

Hur ångrar jag ett elavtal?

Du ska kontakta oss och meddela att du vill ångra avtalet. Det är viktigt att du uttrycker att du vill nyttja din ångerrätt och alltså ångra avtalet. Det finns inget krav på hur du ska meddela oss att du ångrar dig, men ett skriftligt meddelande är alltid att föredra om det skulle uppstå en tvist. Observera att blanketten ska skickas till Skurups Energihandel AB, Stora Torggatan 4  274 80 Skurup - inte till Konsumentverket.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Bytet av elhandlare som avtalats om ska därför inte genomföras och konsumenten har ingen betalningsskyldighet till det nya elhandelsföretaget.

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen.

Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

Länkar

Här hittar du Konsumentverkets ångerblankett.

Klagoguide på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Postadress: Skurups Energihandel AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, skurupselen@skurup.se
Org. nr. 559225-4626

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?