Därför råder höga elpriser

Den senaste tiden har priserna på europeiska elmarknaden nått höga nivåer. Elprisets utveckling påverkas av flera faktorer och just nu verkar alla i samma riktning och har en prishöjande effekt.

Varför är elen så dyr i södra Sverige?

Den främsta anledningen är låga lagernivåer och hög efterfrågan. Den mesta elproduktionen sker i norra Sverige, främst med vattenkraft. På grund av årets torra sommar och den kalla vintern innan dess, innehåller vattenmagasinen mindre vatten än normalt. 

Elen ska sedan med hjälp av stamnätet överföras till södra delarna av landet där den mesta av förbrukningen sker. I nätet finns begränsningar som kan orsaka flaskhalsar. Både låga lagernivåer och överföringskapaciteten är faktorer som gör att elpriset ökar.

Varför är elen dyrare i Skåne?

I de södra delarna av landet har vi inte så mycket elproduktion, t ex har vindkraftverkens elproduktion minskat på grund av mindre blåst.

I vissa perioder med hög efterfrågan får vi importera el från våra grannländer, särskilt till södra Sverige. När världens ekonomier startar upp igen efter Covid-19 är efterfrågan på denna el hög – något som gör att marknadspriserna är mycket höga. I många fall produceras elen av fossila bränslen som gas och kol.

Särskilt gaspriset är mycket högt för tillfället, på grund av låga nivåer i de europeiska gaslagren och minskade leveranser från Ryssland. El som produceras med fossila bränslen måste dessutom kompenseras med utsläppsrätter. Dessa är högt prissatta just nu och påverkar nivån på elpriset.

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?