Skurups Elverk tecknar avtal med ViaEuropa

Skurups Elverk driver ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät som täcker hela kommunen. Med ca 7 års intervall måste det kommunägda bolaget handla upp KommunikationsOperatör (KO). Utöver fibernät krävs  elektronik i nätet samt en öppen marknadsplats med konkurrerande leverantörer av bredbandstjänster, vilket KO tillför. Den senaste upphandlingen har genomförts under år 2021 och där blev ViaEuropa från Lund vinnare. Detta medför ett byte av KO i fibernätet.

Samarbete fram till 2027

Från 1 april 2022 tillträder ViaEuropa (VESE) rollen som kommunikationsoperatör (KO) i Skurups Elverks (SEAB) fibernät. Avtalet sträcker sig fram till 2027 med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. I rollen som KO erbjuder ViaEuropa bredbandstjänster via olika leverantörer i en öppen marknadsplats och når via Skurups Elverks fibernät ut till majoriteten av Skurups kommuns invånare och företag.

- Vi ser fram emot samarbetet med ViaEuropa som har lång erfarenhet av rollen i öppna stadsnät. Skurups Bredband kommer att fortsätta att växa och utvecklas tillsammans med ViaEuropa och våra kunder kommer att erbjudas ett brett och modernt tjänsteutbud säger Stefan Möller, VD SEAB.

- Kombinationen av en internationell kommunikationsoperatör med en lokalt ägd fiberinfrastruktur skapar de bästa förutsättningarna för medborgarna. ViaEuropa ser fram emot att bidra med en teknisk lösning som gör det möjligt för anslutna att enkelt välja mellan olika tjänsteleverantörer och även i kommande versioner bidra till en smartare vardag berättar Jonas Birgersson, ordförande VESE.

Kommuntäckande fibernät

Skurups Elverk är ett av Skurups kommuns helägda bolag och har byggt ett kommuntäckande fibernät med syfte att öka den digitala tillgängligheten för Skurups kommuns ca 7 000 hushåll och ca 1900 företag. Nätet har byggts ut under åren 2015 – 2021 och når nu fler än 90% av hushållen på landsbygden och flertalet hushåll i tätorterna. Utbyggnaden på landsbygden har fått delfinansiering med stödmedel från EU och Regeringen. Stödmedlen har administrerats av Länsstyrelsen i Skåne med syfte att stimulera bredbandsutbyggnad utanför tätorterna.

Världens första öppna nätverk

ViaEuropa skapade år 1999 världens första öppna nätverk och har sedan dess gjort det möjligt för människor i tio länder att kunna välja den tjänst och leverantör som är den rätta för dem. Aktiva konsumenter som via en modern mjukvarudriven marknadsplats gör egna val har visat sig vara det bästa sättet att stimulera utbyggnad av fibernät och även ett effektivt sätt att skapa kostnadseffektiva och säkra tjänster.

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?