55 miljarder i kontantstöd till elanvändare

Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. För oss som bor i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. 

Senaste nytt 17 november 2022

Energimarknadsinspektionen har nu tagit beslut om att godkänna det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen tidigare lagt fram, men med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Läs mer >>

När betalas stödet ut?

Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är ännu inte klart. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen. Skurups Elverk har inte mer info än detta i dag, vi hänvisar till Energiföretagen och Svenska kraftnät.

55 miljarder i kontantstöd >>
Stöd till elanvändare >>
Energiföregetagen - modell för elpriskompensationen >>

 

Postadress: Skurups Elverk AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, elverket@skurup.se
Org. nr. 556934-1687

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurupselverk.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?